Årsmöte i Karlstad MX den 26 april 2023, KMX klubblokal

Protokoll Årsmöte 2023

Mötets öppnande

§1. Fastställa röstlängden

 Lista framtagen inför mötet inkl. 4 fullmakter. Godkänd.

§2. Val av ordförande o sekreterare

Ordförande: Henrik Svedberg

Sekreterare: Ulrika Plogner

§3. Justerare och rösträknare

Justerare och Rösträknare: Nemo Hvengård

§4 Utlyst på rätt sätt

Nej, pga verksamhetsberättelse och verksamhetsplan med budget inte har förmedlats senast 7 dagar före årsmötet.
Röstning om det går att fortsätta med årsmötet. Majoriteten röstade för att fortsätta årsmötet. Göran Andersson kommer inte att delta i kommande röstningar på dagens årsmöte.

§5. Fastställande av föredragslistan

Ok. Inga tillägg

§6. Styrelsen verksamhetsberättelse

Henrik läste igenom verksamhetsberättelsen med stöd av Thomas Ekhagen.

 • Minusresultat 25.000kr pga ombyggnad av crossbana och ökade diselkostnader.
 • Crossbanan ombyggd och besiktigad.
 • Uppstädningen av området gick jämnt upp.
 • En tävling har genomförts.

Ingen hade något att tillägga.

§7. Revisorns berättelse

OK.

§8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen får ansvarsfrihet

§9. Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgifterna kvarstår på samma som för år 2022 (400kr enskild, 500kr familj).

§10. Fastställande av verksamhetsplan

Fortsatt förvaltning.

Endurobanan behöver bara vara inritad, ingen besiktning.

Godkänns av årsmötets deltagare.

§11. Förslag 

Motion 1: Ändring av medlemsvillkor
Ta bort medlemsvillkoret att du måste jobba på arbetsdagar + vara med på klubbvärdslistan.

Godkänns av årsmötets deltagare.

Motion 2: Ändring av träningsrutiner:

Endurobanan kräver en klubbvärd, som får köra enduro. Minst 2 personer ska närvara

Crossbanan kräver en klubbvärd, som inte kör. Praktiskt att vara 2 st vid många besökare. Klubbvärdskapet får alterneras under dagen.

Klubbvärd måste vara medlem i Kmx och myndig.

Godkänns av årsmötets deltagare.

Motion 3: Enskild bangrupp crossbanan och aktivitetsbanan

Motion 4: Enskild bangrupp för enduron

Motion 5: Rutin hur banor får/kan ändras

Motion 6: Ansvarig för hemsidan, medlemsansvarig, sponsoransvarig mm.

Motion 7: Sluta hantera kontanter

Beslut: Motion 3-7 ska behandlas av kommande styrelse

Motion 8: Ingen ersättning maskinförare

Endast ideellt arbete att släta arbete. Ingen ersättning ska betalas ut till maskinförare för underhåll av banorna.
Godkänns av årsmötets deltagare.

Motion 9: Styrelsen ska ha ansvarsfrihet till avgörande om ersättning för banunderhåll.

Ej aktuell iom beslutet på motion 8.

§12. Val av styrelsemedlemmar   

 

 • Ordförande: Henrik Svedberg
 • Ledamöter:
  • 1 styrelseledamot 1 år: Tobias Magnusson
  • 1 styrelseledamot 2 år: Nemo Hvengård
  • 1 ledamot 2 år: Daniel Stålberg
  • 1 styrelseledamot 2 år: Kjell Hultman
 • Suppleant 1 år: Carl-Henrik Svedberg
 • Revisor 1 år: Peo Lundqvist
 • Valberedningen 1 år: Fredrik Lindman (Ordförande), Linnéa Höjer (Ledamot),

Vice ordförande Martin Holm och Patrik Karlsson har ett förordnande som fortsätter ytterligare 1 år.

 

§13. Övriga frågor

 1.     Kommunikation: Hemsidan, facebook, mail och samtal.
    Vid protokollet Ulrika Plogner        Justerare Nemo Hvengård    
POSTADRESS:

 • Karlstad MX Klubb – Motorcykel och Snöskoter
 • Portbolaget, Brikettgatan 2
 • 65221 Karlstad
Kontakt:

 • Tel: +46705110206
 • E-post: svedberg.henrik@gmail.com
BANKKONTO:
 • SWISH: 1232886067
 • BANKGIRO: 804 – 3093

testar

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *