Hej och välkommen till årsmötet  för Karlstad MX Klubb – Motorcykel och Snöskoter!

Datum och tid: onsdagen 26 april kl. 18,00.

Plats: Karlstad MX klubbstuga (Hynboholm)

______________________________________________________________________________________

Föredragslista (agenda)för årsmötet 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      Inkomna motioner

 1. Ändring av Medlemsvillkor 2023:
  1. Klubblicens Träningslicens
   För att vara försäkrad när du kör på klubbens bana måste du som förare lösa minst klubblicens alternativt tävlingslicens.
   Klubblicens 500 kr/år:
   – Gäller för träning i alla grenar och på alla banor i Sverige, utom Dragracing och Roadracing.
   – Gäller för klubbtävling enbart i den gren och klubb som anges på licensen.

   Klubblicens köps via Svemo TA och kan endast köpas av person som av klubben anges som medlem i klubbens medlemsregister i IdrottOnline. (Riksidrottsförbundets medlemsdatabas).
   https://tam.svemo.se/

   En förare som vill skaffa klubblicens behöver alltså:
   Gå med som medlem i en Svemo-ansluten klubb.
   Klubben anger personen som medlem i sitt medlemsregister.
   Föraren går in i Svemo TA, skapar en profil och köper en Klubblicens.
   Föraren får en licens som pdf.

   Allmänt:
   Klubblicensen är i allt väsentligt en träningslicens och har skapats för att kunna få med alla förare som kör på Svemo-anslutna klubbars banor i de försäkringssystem som Svemo har.
   Priset har satts väldigt lågt för att kostnaden inte ska vara ett oöverstigligt hinder.Klubblicens kan köpas från och med det kalenderår föraren fyller12 år och uppåt.
 2. Ändring av träningsrutiner för 2023 :
  1. Vid medlemsöppen endurobana krävs: En klubbvärd som ser till att grinden låses upp och att sjukvårdsutrustningen blir tillgänglig. Klubbvärden får själv träna (köra motorcykel). Klubbvärden ser till att grind låses och sjukvårdsutrustningen blir inlåst. Vid medlemsöppen crossbana krävs: En klubbvärd som ser till att grinden låses upp och att sjukvårdsutrusningen blir tillgänglig. Det är inte tillåtet att klubbvärden själv tränar (kör motorcykel). Klubbvärden ser till att små och stora ”flaggas av och på” enligt rutinen. Klubbvärden ser till att grind låses och sjukvårdsutrustningen blir inlåst.
 3. Skapande av bangrupp för crossbanan som ansvarar för skötsel och underhåll. 
 4. Bangrupp för endurobanan är klar.
 5. Beslut om arbetsgång vid större förändringar av banorna (både cross och enduro). Styrelsen behöver ta fram rutin för hur vi går tillväga för att bibehålla en bana som tilltalar medlemmarna och som vi med dagens ekonomi kan underhålla.
 6. Övriga funktioner som behöver väljas in i styrelsen:
  1. Ansvariga för hemsidan (helst mer än  en person).
  2. Ansvariga för medlemsregistrering (helst mer än  en person).
  3. Sponsoransvarig.
 7. Beslut om att sluta hantera kontanter enbart swisch och faktura, vid faktura tillkommer en avgift om 60 kr för fakturerering (kan skickas vi epost).
 8. Årsmötetsbeslut om ersättning till maskinförare vid underhåll av banan (-vad har vi ekonomi till?).
 9. Årsmötet bör besluta om styrelsen har ansvarsfrihet till avgörande om ersättningar för banunderhåll.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller

annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

______________________________________________________________________________________

Välkommna! /Styrlelsen

POSTADRESS:

 • Karlstad MX Klubb – Motorcykel och Snöskoter
 • Portbolaget, Brikettgatan 2
 • 65221 Karlstad
Kontakt:

 • Tel: +46705110206
 • E-post: svedberg.henrik@gmail.com
BANKKONTO:
 • SWISH: 1232886067
 • BANKGIRO: 804 – 3093

testar

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *